Suomalainen valokuvataide

Valokuvataide on eräs monimuotoisimmista taiteen lajeista, jonka raameissa on mahdollista yhdistää sekä perinteistä että digitaalista valokuvausta useisiin muihin menetelmiin taiteen eri tyylisuuntia noudattaen. Valokuvataide sallii...

Abstrakti taide Suomessa

Abstraktin taiteen katsotaan kehittyneen 1900-luvun alussa Venäjällä, josta ideologia levisi Eurooppaan 1920-luvulla. Euroopasta abstraktisen taiteen kannattajat Josef Albers ja Hans Hofmann myötävaikuttivat taidesuuntauksen rantautumiseen...